top of page

Mikail Sevindik

He was born in 1975 in Erzurum. In 1999, he graduated from Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Traditional Turkish Handicrafts Department, Illumination Main Art Branch. In 2013, he started his master's degree in Atatürk University, Social Sciences Institute, Department of Basic Art Education, Art Theory and Criticism (with Thesis), and completed his master's degree in 2016. In 2017, he was appointed as a lecturer to Muş Alparslan University, Vocational School of Technical Sciences (Vocational School), Department of Handicrafts. Mikail SEVİNDİK, who was appointed as the Head of the Department of Technical Sciences Vocational School, Handicrafts Department at Muş Alparslan University in 2019, still continues his academic-artistic studies by participating in many national, international and juried group exhibitions with his works. (1975 yılında Erzurum’da doğdu. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalından mezun oldu. 2013 yılında Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Sanat Eğitimi Anabilim Dalında, Sanat Kuramı ve Eleştiri Bilim dalında (Tezli) yüksek lisansa başlayarak 2016 yılında yüksek lisans eğitimini bitirdi. 2017 yılında Muş Alparslan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO), El Sanatları Bölümü bünyesine öğretim görevlisi olarak atandı. 2019 yılında Muş Alparslan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümüne Bölüm Başkanı olarak görevlendirilen Mikail SEVİNDİK, halen bölüm başkanlığı görevine devam etmekte ve çalışmalarıyla çok sayıda ulusal, uluslararası ve jürili karma sergiye katılım sağlayarak, akademik-sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.)

bottom of page